22 Jan 18 – Nye testamenteregler i UAE.

22 Jan 18 – Nye testamenteregler i UAE

Danish Business Women Dubai præsenterer LOTTE WAGNER FRA LIV&LOV

DATO: Mandag d. 22. januar 2017
MØDESTED: Green Hub – Jumeirah 
PRIS: Gratis
HVEM: Åben arrangement for mænd & kvinder
SPROG: Dansk

>> Mere info og tilmelding

“Tempoet er højt og det er ikke kedeligt når Lotte Wagner, cand.merc.jur., BA-jur. fra Liv&Lov ApS indfører os i den internationale familie- og arverets forunderlige verden.

Lotte Wagner har speciale i privatret, herunder internationale forhold og har i en årrække hjulpet herboende danskere med at sikre deres familie-, og arveretlige dispositioner.

Fokus for eventet -Brush-up testamentekursus

Om Sharialov, Law no. 15 of 2017 om testamenter, og ny dansk ret indenfor området.

· Er det rigtigt at man nu som ikke-muslim kan få registreret sit hjemlandstestamente i UAE?

· Hvad er proceduren for registreringen?

· Hvem arver efter Sharialovens regler?

· Kan man oprette et internationalt testamente?

· Hvad gælder m.h.t. værneting, hvornår kan og skal dødsboet skiftes i Danmark henholdsvis Dubai?

· Hvad gælder m.h.t. eksisterende testamenter?

· Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Lov nr. 15 i 2017, er vedtaget, men den legale oversættelse er endnu ikke offentliggjort. I Danmark er der kommet ny lovgivning om fremtidsfuldmagter.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search